Naši Partneři

CAC-Česká asociace úklidu a čištění

Hlavním posláním a cílem CAC vždy bylo proměňovat úklid v profesionální a respektovaný obor. Ačkoli totiž toto odvětví služeb zaměstnává desítky tisíc pracovníků, hospodaří se stamilióny korun a ošetřuje a udržuje budovy a stavby miliardových hodnot, ne vždy je k němu přistupováno s odpovídající pozorností a respektem, a to i přesto, že se situace (a to i díky nám) stále zlepšuje.
cac-clean.cz

JHK-Jihočeská hospodářská komora

jihočeská hospodářská komora je nejvýznamnějším zástupcem podnikatelské veřejnosti v jižních Čechách. Naši činnost určují sami podnikatelé, členské firmy Jhk – nejsme úřad ani státní instituce. 
Jihočeská hospodářská komora – Pomáháme podnikatelům | Jihočeská hospodářská komora (jhk.cz)

Yottabe

Vytváříme zdravý a prosperující business ekosystém. Jsme sdružení lidí, projektů a firem. O Yottabe lze přemýšlet stejně jak o holdingu, tak o komunitě jednotlivců ubírající se stejným směrem. Směrem zlepšení životního, přírodního i obchodního prostředí na naší planetě. Jak to funguje?
Postav se za sebe | Yottabe